Turne në fabrikë

Pajisjet e avancuara të testimit laboratorik

Panorama e Laboratorit

Instrumenti i testimit të pajisjes mbyllëse

Instrument për testimin e porozitetit

Makinë për testimin e vajit me shpim me frekuencë të energjisë

Pajisjet e testimit të ngarkesës së tensionit

Pamja e prodhuesit